FAQ

Hvad er Rebtræk?

Rebtræk betyder at der skal trækkes hårdere i rebet for at få det med op i træet når der klatres førstemand(føres). Årsagen til det kan være at mellemsikringer er placeret i ZikZak op gennem træet eller at rebet kommer til at køre rundt om grene således at friktionen/gnidningsmodstanden i rebet øges. Ved uhensigtsmæssig rebføring og lange reblængder(høje træer) vil man kunne opleve at det næsten er umuligt for den der fører at hale rebet op til sidst.

Hvilke krav er der til et gyldigt 1. hjælpsbevis

Et gyldigt 1. hjælpsbevis skal bygge på et kursus af mindst 8 timers varighed og overholde de sidste nye retningslinier fra Dansk Førstehjælpsråd. Opdateringsbeviset/vedligeholdelsesbeviset skal ligeledes overholde retningslinier fra Dansk Førstehjælpsråd og have en varighed på 3-4 timer. Beviset eller opdateringsbeviset skal være under 2 år gammelt. Du skal indsende beviset til kontakt@dansktraeklatreforening.dk

Gældende regler for Klatreaktiviteter med børn i en frivillig organisation?

Der er ingen lovgivning på området og det gælder derfor om at bruge sund fornuft og følge de normer og alment accepterede regler der generelt bliver fulgt i klatreverdenen. Så spørgsmålet kan besvares således: Der bør altid være en instruktør tilstede når der ved åbne arrangementer og erhvervsmæssigt/foreningsmæssigt anvendes klatregrej (seler, reb, karabiner, rebbremser mm) og/eller hvor der etableres midlertidige sikringer i træer, vægge eller lignende. I forbindelse med klatring med børn og andre (uvidende) deltagere i arrangementet.