Træklatreinstruktøruddannelsen

Oversigt over Uddannelsen til træklatreinstruktør

Bemærk! at instruktører/eksaminatorer/medlemmer skal være logget på for at kunne downloade materiale og bestille en censor til eksamen med mere...

Kompendier og blanketter til uddannelsen kan downloades fra hjemmesiden under punktet Download.

Instruktøruddannelsen har følgende struktur:

 • Begynderkursus minimum 2 dage (16 lektioner)
 • Instruktørkursus minimum 4 dage (32 lektioner). må gerne splittes op i f.eks. 2 kurser a 2 dage (instruktør I og instruktør II)
 • Eksamen 1 dag (8 lektioner) Bemærk! på grund af eksamensformen vil der være betydelig ventetid på eksamensdagen.
 • Hertil skal lægges et betydeligt antal selv-træningstimer imellem begynderkursus og instruktørkursus og især mellem instruktørkursus og eksamen.
 • Førstehjælpsbevis skal afleveres før deltagelse i eksamen og efterfølgende skal der indleveres et opdateringsbevis hvert andet år. Se oplysninger om førstehjælpsbevis
 • Tilmelding til eksamen skal foretages af en registreret Træklatreinstruktør. Instruktøren er også ansvarlig for indsendelse af de nødvendige oplysninger om eksaminanderne og for betaling af eksamensudgifter(censorhonorar og registrering) Se afsnit om vejledning til bestilling af censor og tilmelding af aspiranter til eksamen

Som registreret og eksamineret træklatreinstruktør får du tilsendt - og har adgang til:

 • Instruktørkort (kreditkort size)
 • Registrering på hjemmesiden som godkendt instruktør.
 • Påmindelse om udløbet 1. hjælpsbevis.
 • Påmindelse om udløb af instruktørbevis og mulighed for at blive revurderet som instruktør når den 5 årige periode er gået. Revurdering koster 1000kr. for en ny 5 årig periode.
 • Medlemskab af Dansk Træklatreforening i 5 år.
 • Adgang til at købe grej og udstyr med rabataftaler gennem foreningen.
 • Deltagelse i foreningens arrangementer f.eks. instruktørsamlinger, generalforssamlinger m.v. og få indflydelse.
 • Opdatering med nyheder på træklatreområdet.
 • Opdatering om og tilbud om jobmuligheder (korte aktiviteter, klatredage, instruktørjobs mm)
 • Godkendte instruktører er automatisk dækket af foreningens ansvarsforsikring hvis de ikke er dækket på anden måde. Forudsætter at der er betalt registreringsafgift/medlemskontingent og øvrige regler for om man er aktiv instruktør er overholdt.