Grundkursus i Træklatring

Kursusvarighed: 
2 dage
Startdato: 
01-06-2024 til 02-06-2024
Underviser og Kursusleder: 

Kasper Palle Hansen

Kursuspris: 
kr.2200
Kursussted: 
Helsingør
Kontakttelefon: 
29918488
Kursusbeskrivelse: 

Grundkursus i Træklatring, er Dansk Træklatreforenings grundkursus for folk der vil lære at klatre sikkert indenfor træklatring hvadenten der er tale om professionel eller fritids klatring. Træklatrekursus er for begyndere eller folk der ønsker at opnå 1. trin af Instruktør-uddannelsen indenfor træklatring.

Der udstedes kursusbevis såfremt kursus er tilfredstillende gennemført.

 

Kursusindhold

  • Klatre på topsikring

Udstyrskendskab, knob og stik

Sikringsteknik

Taleprocedurer

Makkercheck

Klatreteknik

 

  • Føring (førstemandsklatring)

Placering af mellemsikringer

Etablering af topsikring og standplads

Affirings- og rappelling-teknik m. backup

Nedtagning af alt udstyr efter endt klatring

 

  • Rebklatring med Gri Gri og Ascender

  • En særlig disciplin hvor man klatrer direkte på rebet, som fx er kastet opover en gren i træet. Det er en teknik der bruges hvis der ingen grene er i den nederste del af træet, eller hvis man skal redde en person ned i et redningsreb.

  • Kastepose teknik

     

  • Teori:

Træets styrke og dimensioner

Træartskendskab

Adgangsregler i de Danske skove og naturarealer

Føring af Logbog på klatrede træer og på udstyret

Sikkerheds - instrukser og -regler ved klatrearrangementer

Sikkerhedstjek af udstyr

Opbevaring og vedligeholdelse af udstyr

 

Deltagerforudsætninger: 16 år (hvis du er under 18 år skal du have tilladelse hjemmefra) Du behøver ingen forudgående klatreerfaring for at deltage.

Holdstørrelse: 2-4 deltagere.